เปิดรับสมัครนักเรียน - นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 
*** ไม่เว้นวันหยุดราชการ ***
สมัครผ่านเรียนผ่านระบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน - นักศึกษา ประเภทโคต้า ประเภททั่วไปและเอกสารการมอบตัว  คลิ๊กเลย** วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ฯ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียน-นักศึกษา  ให้เป็นคนเก่งคนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย **

การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
แนะนำวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
นักประดิษฐ์พันล้าน
สกู๊ป วช. :เครื่องซักมุ้งครอบ
       
ร่วมมือจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รายการจุดประกายความสุข...3 คนต้นแบบจบอาชีวะ
Thai Empowerment Specialist ภาษาอังกฤษ
"เรียนอาชีวะดีไหม"
       

© พัฒนาระบบโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  โดยนายประณต งานนันไชย และ นายวันชัย  ทนทาน