วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  179 หมู่ 3 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
Phone: 055-363095 
Fax: 055-363207
E-mail: phitsanulok04@vec.mail.go.th 
Facebook FanPage

phitsanulok04@vec.mail.go.th

© Phawit Kaewkumai   Pingendo logo