เข้าสู่เว็บไซต์ V-Cop

คลิ๊ก      ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ เว็บไซต์โปรแกรมวัดแววอาชีพ

วิดีโอประกอบการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

 

   
   

 

© พัฒนาระบบโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย