© งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 179 หมู่ 3 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
พัฒนาระบบโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย   โดยนายวันชัย  ทนทาน