ระบบบริการสารสนเทศ ฯ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ระบบ RMS 2016

ระบบบริการจัดการเรียน-การสอน-วัดผล-ประเมินผล

ระบบ Moodle

ระบบการจัดการชั้นเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาตามความต้องการและง่ายต่อการเรียนการสอน

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่วิทยาลัยจัดให้กับนักเรียน-นักศึกษา และการบริการชุดชน

ภาพกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ

เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติและโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับ ครู และ นักเรียน นักศึกษา ดังนี้
1. นายปรมินทร์ มั่นคง นักศึกษา ปวส.1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
2. นายนพดล สายทอง นักเรียนชั้น ปวช.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ เรื่องการศึกษาเส้นใยจากใบสับปะรด เพื่อทำเครื่องประดับศิราภรณ์

นิเทศติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้เข้ารับการนิเทศ ติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เต็มประสิทธิภาพ

พิธีไหว้ครูช่างและครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดพิธีไหว้ครูช่างและครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ให้นักเรียน นักศึกษา รู้ทันพิษภัยของยาเสพติด

เปิดศูนย์ถาวรโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)

วันที่ 13 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 น. นายเอกพงษ์ กุลเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ถาวรโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) เพื่อให้บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการเกษตร ยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับประชาชน ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

วิพากษ์โครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ-เอสโซ่ ครั้งที่ 29

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัด วิพากษ์โครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ-เอสโซ่ ครั้งที่ 29 มีโครงงานที่เข้าร่วมแข่งขันระดับ อศจ.พิษณุโลก ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ทั้งหมด 4 โครงงาน ดังนี้ 1. ถังขยะอัจฉริยะ 2. ชอล์กสมุนไพรไทยไล่มด 3. การเปรียบเทียบการมักเนื้อนุ่มจากผลไม้ 4. การศึกษาเส้นใยจากใบสับปะรดเพื่อทำเครื่องประดับศิราภรณ์

ร่วมพิธีถวายพระพรและถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรและถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประสานแผน ที่ว่าการอำเภอนครไทย และได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัย ณ ทยาลัยการอาชีพนครไทยด้วย

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562

การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.1 และปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

โครงการอบรมเพิ่มทักษะสมรรถนะวิชาชีพ ระยะสั้น E To E ครั้งที่ 5

โครงการอบรมเพิ่มทักษะสมรรถนะวิชาชีพ ระยะสั้น E To E ครั้งที่5 ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม 2562 โดยวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดหลักสูตรในการอบรม จำนวน 4 หลักสูตร

ร่วมเดินขบวนประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมกับ อบต.เนินเพิ่ม เข้าร่วมเดินขบวนประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2561

เข้ารับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 นางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย และคณะเข้ารับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา นำความปลื้มปิติในพระมาหากรุณาธิคุณมาสู่วิทยาลัยการอาชีพนครไทยเป็นอย่างยิ่ง

การแข่งขัน cabling contest ครั้งที่ 6

วันที่ 15 พ.ย.61 นางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน cabling contest ครั้งที่ 6 รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 9 พ.ย. 61 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าแข่งขัน 2 คน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายคณิศร มุ่นเชย นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท ได้รับชุดเครื่องมือของ link มูลค่า 2,000 บาท พร้อมทั้งใบประกาศนียบัตร และได้รับโอกาสเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีเงื่อนไข ภายหลังจากจบการศึกษา

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ 14 พ.ย. 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีท่านนายอำเภอนครไทย นายนิสิต สวัสดิเทพ ให้เกียรติมาเป็นประทานในพิธี

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 - 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ

ร่วมจุดเทียนชัย วันปิยมหาราช

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยท่านรองผู้อำนวยการธเนศ คงวังทอง คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมจุดเทียนชัย วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย

ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยท่านรองผู้อำนวยการธเนศ คงวังทอง คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย

ครอบครัววิทยาลัยการอาชีพนครไทยร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่

ครอบครัววิทยาลัยการอาชีพนครไทยร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่ รังสรรค์ ทองสินธุ์ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย และ ธนกฤต สุขมามอญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

Education Fair

มหกรรมความรู้สู่อาชีวะ Education Fair ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ,โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดโครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th)

โครงการ จิตใส กายแกร่ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพนครไทยร่วมโครงการ จิตใส กายแกร่ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า การออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกแดนซ์ เพื่อสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย

นักเรียน - นักศึกษา TO BE NUMBER ONE

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มอบสายสะพายแก่ผู้เข้าประกวด นักเรียน - นักศึกษา TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมวันรพี ณ ศาลแขวงอำเภอนครไทย

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ณ ศาลแขวงอำเภอนครไทย เพื่อระลึกถึง พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" พระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

1 หยด 1 น้ำใจ ร่วมแบ่งปั่นการให้ด้วยกาาบริจาคโลหิต ในโครงการจิตอาสาทำความดี

1 หยด 1 น้ำใจ ร่วมแบ่งปั่นการให้ด้วยกาาบริจาคโลหิต ในโครงการจิตอาสาทำความดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

พิธีมอบเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียน - นักศึกษา

พิธีมอบเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียน - นักศึกษา การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 (หลง หลินเกมส์) โดยนางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

โครงการวันสำคัญทาง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนพรรษา และทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13

การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 (หลง หลินเกมส์) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2561

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ มลฑา ทรัพย์ประชา คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

โครงการรถพร้อม คนพร้อม ลดอุบัติเหตุ

โครงการรถพร้อม คนพร้อม ลดอุบัติเหตุ ได้รับความอนุเคราะห์จาก หจก.กิจชัยฮอนด้า พิษณุโลก อบรมนักเรียน - นักเรียนศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัย

โครงการส่งกล้าไม้คืนผืนป่า ถวายแด่องค์ราชัน

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมกิจกรรมโครงการส่งกล้าไม้คืนผืนป่า ถวายแด่องค์ราชัน คืนผืนป่าให้แก่ป่าภายในวิทยาลัฯ และสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้อนุรักษ์ รักษาผืนป่า

กิจกรรมรณรงค์ ไม่เล่นการพนันบอลโลก 2018

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมใจรณรงค์ ไม่เล่นการพนันบอลโลก ในห้องเรียนและสถานศึกษา เนื่องในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี และร่วมปลูกป่าตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกินพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านสวนยาง ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้รับการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร เพื่อให้นักเรียนนักษา มีความรู้ความสามารถ ในด้านธุรกิจ พร้อมที่จะประกอบอาชีพด้วยตนเอง และพัฒนาต่อยอดในอนาคต

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จัดการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาใช้เพื่อหาคำตอบ แก้ปัญหา ซึ่งผู้ทำโครงงานจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการที่มีระบบระเบียบ เป็นไปตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาจิตเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาจิตเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดน้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก