โครงการส่งกล้าไม้คืนผืนป่า ถวายแด่องค์ราชัน

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมกิจกรรมโครงการส่งกล้าไม้คืนผืนป่า ถวายแด่องค์ราชัน คืนผืนป่าให้แก่ป่าภายในวิทยาลัฯ และสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้อนุรักษ์ รักษาผืนป่า

กิจกรรมรณรงค์ ไม่เล่นการพนันบอลโลก 2018 ในห้องเรียนและสถานศึกษา

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมใจรณรงค์ ไม่เล่นการพนันบอลโลก ในห้องเรียนและสถานศึกษา เนื่องในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี และร่วมปลูกป่าตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกินพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านสวนยาง ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้รับการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร เพื่อให้นักเรียนนักษา มีความรู้ความสามารถ ในด้านธุรกิจ พร้อมที่จะประกอบอาชีพด้วยตนเอง และพัฒนาต่อยอดในอนาคต

โครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จัดการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาใช้เพื่อหาคำตอบ แก้ปัญหา ซึ่งผู้ทำโครงงานจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการที่มีระบบระเบียบ เป็นไปตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาจิตเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาจิตเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดน้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้แห่งชาติ โดยปลูกต้นไม้บริเวณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

รูปแบบการสร้างโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มทร.พล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกประชาสัมพันธ์รูปแบบการสร้างโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มทร.พล

ศึกษาดูงานเพรชบุรี

ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน แบบมุ่งเน้นสมรรถณะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเขียนแผนการเรียนรู้ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ค่ายลูกเสือวิสามัญ 2560

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายดีรักษา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Open House 2560

เปิดประตูสู่นครไทยวิชาชีพ Open Housr 2560

เตรียมพื้นผิวและพ้นสีรถยนต์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพื้นผิวและพ้นสีรถยนต์ โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพนครไทยและบริษัท นิปปอนเพนต์ ประเทศไทย จํากัด

การประกวดโครงงาน

การประกวดโครงงาน โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาสีภายใน 2560

การแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย "รามเกียรติ์เกมส์"

ประเพณีปักธงชัย 2560

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเข้าร่วม พิธีเปิดงานประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2560