โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 - 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ

ร่วมจุดเทียนชัย วันปิยมหาราช

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยท่านรองผู้อำนวยการธเนศ คงวังทอง คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมจุดเทียนชัย วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย

ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยท่านรองผู้อำนวยการธเนศ คงวังทอง คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย

Education Fair

การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

Education Fair

มหกรรมความรู้สู่อาชีวะ Education Fair ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ,โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดโครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th)

โครงการ จิตใส กายแกร่ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพนครไทยร่วมโครงการ จิตใส กายแกร่ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า การออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกแดนซ์ เพื่อสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และจุดเทียนชัยถวายพระพร

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ทูลเกล้าฯ ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ณ ที่ว่าการอำเภอนครไทย

นักเรียน - นักศึกษา TO BE NUMBER ONE

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มอบสายสะพายแก่ผู้เข้าประกวด นักเรียน - นักศึกษา TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมวันรพี ณ ศาลแขวงอำเภอนครไทย

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ณ ศาลแขวงอำเภอนครไทย เพื่อระลึกถึง พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" พระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ

1 หยด 1 น้ำใจ ร่วมแบ่งปั่นการให้ด้วยกาาบริจาคโลหิต

1 หยด 1 น้ำใจ ร่วมแบ่งปั่นการให้ด้วยกาาบริจาคโลหิต ในโครงการจิตอาสาทำความดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยคณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

พิธีมอบเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียน - นักศึกษา

พิธีมอบเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียน - นักศึกษา การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 (หลง หลินเกมส์) โดยนางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

โครงการวันสำคัญทาง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนพรรษา และทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13

การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 (หลง หลินเกมส์) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2561

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา นำโดย ท่านผู้อำนวยการ มลฑา ทรัพย์ประชา คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

โครงการรถพร้อม คนพร้อม ลดอุบัติเหตุ

โครงการรถพร้อม คนพร้อม ลดอุบัติเหตุ ได้รับความอนุเคราะห์จาก หจก.กิจชัยฮอนด้า พิษณุโลก อบรมนักเรียน - นักเรียนศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัย

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการเรียน การสอนและการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง"

โครงการส่งกล้าไม้คืนผืนป่า ถวายแด่องค์ราชัน

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมกิจกรรมโครงการส่งกล้าไม้คืนผืนป่า ถวายแด่องค์ราชัน คืนผืนป่าให้แก่ป่าภายในวิทยาลัฯ และสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้อนุรักษ์ รักษาผืนป่า

กิจกรรมรณรงค์ ไม่เล่นการพนันบอลโลก 2018 ในห้องเรียนและสถานศึกษา

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมใจรณรงค์ ไม่เล่นการพนันบอลโลก ในห้องเรียนและสถานศึกษา เนื่องในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี และร่วมปลูกป่าตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกินพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านสวนยาง ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้รับการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร เพื่อให้นักเรียนนักษา มีความรู้ความสามารถ ในด้านธุรกิจ พร้อมที่จะประกอบอาชีพด้วยตนเอง และพัฒนาต่อยอดในอนาคต

โครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จัดการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ โดยนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เข้ามาใช้เพื่อหาคำตอบ แก้ปัญหา ซึ่งผู้ทำโครงงานจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการที่มีระบบระเบียบ เป็นไปตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาจิตเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาจิตเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดน้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้แห่งชาติ โดยปลูกต้นไม้บริเวณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

รูปแบบการสร้างโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มทร.พล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกประชาสัมพันธ์รูปแบบการสร้างโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มทร.พล

ศึกษาดูงานเพรชบุรี

ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอน แบบมุ่งเน้นสมรรถณะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเขียนแผนการเรียนรู้ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ค่ายลูกเสือวิสามัญ 2560

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายดีรักษา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Open House 2560

เปิดประตูสู่นครไทยวิชาชีพ Open Housr 2560

เตรียมพื้นผิวและพ้นสีรถยนต์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมพื้นผิวและพ้นสีรถยนต์ โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพนครไทยและบริษัท นิปปอนเพนต์ ประเทศไทย จํากัด

การประกวดโครงงาน

การประกวดโครงงาน โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560

กีฬาสีภายใน 2560

การแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย "รามเกียรติ์เกมส์"

ประเพณีปักธงชัย 2560

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเข้าร่วม พิธีเปิดงานประเพณีปักธงชัย ประจำปี 2560