ปรัชญา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ล้ำเลิศวิชาการ 

ชำนาญวิชาชีพ 

เร่งรีบตรงเวลา 

พัฒนาสังคมไทย

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

มุ่งมั่นจัดการอาชีวศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม